עבודות מיוחדות

 
 

צפו במספר עבודות אשר ביצענו בתחום של בניית קונסטרוקציות, בניית שלד והתקנת סורגים